top of page

Rune Funch Klinik

Om Kinesiologisk Behandling

Om kinesiologi

Kinesiologi betyder “læren om bevægelse”. Metoden bygger på dels den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Metoden blev udviklet af amerikanske kiropraktorer i 1960’erne.

Om muskeltest

Det grundlæggende redskab i kinesiologien er muskeltesten.

Testen foregår ved at lægge et let tryk på en arm eller et ben i en bestemt position, samtidig med at spørge ind til hvad, klienten ønsker at arbejde med. Musklens reaktion på trykket af­hænger af, om kroppen opfatter ordet som en udfordring eller en belastning. Dette giver en mulighed for at kommunikere med kroppen og belyse de dybere sammenhænge og årsager til forskellige lidelser. Kommuni­kationen med kroppen foregår både på det bevidste og det ubevidste plan.

 

Om kropsafbalancering

Ved hjælp af muskeltesten kan jeg dermed afdække, hvor i kroppen ubalancerne ligger, hvilke ubalancer, der ligger bag symptomerne, samt hvad der skal gøres for at genoprette balancen, så dine egne ressourcer og selvhelbre­dende kræfter aktiveres. Denne del af behandlingen kaldes afbalancering, hvilket fortæller, hvad det er, vi arbejder hen imod: en krop i balance.

(En del af teksten her er lånt fra www.danskekinesiologer.dk)

Audonicon-vindue200x300px.jpg
bottom of page